Alustame taas  “eriliste” huviringidega, kuhu on oodatud “erilised“ osalejad. Nendesse huviringidesse on oodatud need vahvad lapsed, kelle kohta öeldakse HEV õpilane – õpilane, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemal viibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis… Just nendele lastele avame huvikoolis spetsiaalsed huviringid, millistes rakendatakse kaasava õppe põhimõtteid. https://www.nommehuvikool.ee/huviringid/erilised-huviringid/