Koroonakriisi olukorras jätkab huvikool oma tegevust ja huviringi tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanidele. Õppetöö turvaliseks läbiviimiseks rakendame ennetavaid meetmeid:

1) teavitustöö ja sage käte pesemine;
2) suurendatud mahus ruumikoristus, desinfitseerimine;
3) isikukaitsevahendite kasutamine koolitöötajate poolt;
4) võõraste isikute haridusasutusse mitte lubamine;
5) õppetöö hajutamine (võimalusel osaline distantsõpe).

Soovime kõigile palju tervist ja rahulikku meelt!